Híres Montessorisok

A Google cég alapítói

Sergey Brin és Larry Page , a Google cég alapítói. Sergey Brin egy interjúban elárulta, hogy sikerük titkának azt tartja, hogy cégtársával együtt mindketten Montessori módszerrel tanító iskolákba jártak, ahol hagyták kibontakozni a kreativitásukat, sokat szerelhettek, bütykölhettek.

Tovább...

És még sokan mások... Mi a közös bennük?

A Szilícium-völgy nagy cégalapítói, írók, költők, feltalálók, színészek... Vilmos és Harry herceg, a kis György herceg...

Sok közös van bennük: kreatívak, nyitottak, ötletesek, tudják „más” oldalról közelíteni a problémákat… és ... ők mind Montessori iskolába jártak...


Nézzük...

Források: http://gyerkoc.com és http://www.businessinsider.com

Maria Montessori élete és pedagógiája

Maria Montessori 1870-ben született az olaszországi Chiaravalle településen. Még gyermek volt, mikor a család Rómába költözött. Itt végezte iskoláit kitűnő eredménnyel. A középiskola elvégzése után a műegyetemre iratkozott be, 1 év után azonban átiratkozott a tudományegyetem orvosi karára. 25 évesen avatták orvossá, s ő lett az első orvosnő Olaszországban.

Több olyan eszközt kifejlesztett, melyekkel a gyerekek képesek voltak önállóan tevékenykedni, s önmagukat fejleszteni. Beiratkozott a római egyetem bölcsészkarára, tanulmányozta a korabeli tanítási módszereket, megismerkedett az akkor divatos gyermeklélektani kísérletekkel és a kísérleti pedagógiával.

1900-tól egymás után jelentek meg pedagógiai írásai, majd 1904-től a római egyetemen tanított antropológiát 1916-ig. Ez idő alatt kidolgozta nevelési rendszerét a tudományos pedagógia és az orvostudomány legalapvetőbb elveinek figyelembevételével. Nevelői eljárásának kettős - biológiai és szociális - célja volt. Biológiai szempontból a gyermekek természetes fejlődését kívánta előmozdítani, szociális nézőpontból pedig társadalmi együttélésre készítette fel őket. Nevelési elvének és módszerének alaptétele: a gyermek testi és értelmi fejlődésének minden eszközzel való támogatása, segítése, fejlesztése.

1906-ban módszerét óvodás gyermekeken próbálhatta ki. A város nyomornegyedei helyébe új bérházakat építettek, és Montessorit kérték fel, hogy a bérlők iskoláskor előtt lévő gyermekei részére nevelési intézményt hozzon létre. Az első Casa del Bambini (Gyermekek háza) megnyitására 1907 januárjában került sor Rómában, a San Lorenzo városnegyedben. Az első intézményt hamarosan több hasonló követte. A foglalkozási termeket a bérházak földszintjén alakították ki 3-7 éves gyermekek részére. A Casa del Bambini-k elterjedtek az egész országban, majd Montessori iskolák felállítására áldozott vagyonokat az állam, a királynő, és a magánosok.

1909-ben jelent meg módszertani könyve, melyben a Gyermekek házában alkalmazott tudományos módszereit ismerteti. Ugyanebben az évben tanfolyamot tartott az iskoláit, óvodáit vezető nevelők számára. Az első külföldi intézet 1909-ben jött létre Svájcban. 1913-ban kezdődtek nemzetközi tanfolyamai, melyeken 1914-ben tizenhárom, 1930-ban pedig már huszonkét nemzet képviseltette magát. Az 1930-as években kezdte kidolgozni a békére nevelés és a kozmikus nevelés koncepcióját és eszközeit. Montessori, kinek pedagógiájában a béke és a szeretet központi helyet foglalt el, a spanyol polgárháború kitörése után Hollandiában telepedett le. Ezután a Montessori-mozgalom központja Amszterdam lett, itt kap helyet ma is a Nemzetközi Montessori szövetség székhelye.

Maria Montessori szellemisége

Maria Montessorit folyamatosan megújuló, továbbfejlesztő, építkező pedagógusként kell ismernünk. Ezt bizonyítja, hogy az 1936. évi XI. Nemzetközi Montessori Kongresszuson Oxfordban nagy figyelmet szentelt a középiskolások problémáinak, pedagógiai rendszerét kiterjesztette az ő korosztályuk nevelésére is. A II. világháború kitörése előtt Indiába utazott a Madras államban szervezett tanfolyamának levezetésére, ahova fia kísérte tolmácsként, majd 1946-ban tért vissza Hollandiába.

1952 májusában, 82 éves korában halt meg Hollandiában Noordwijk am Zee-ben, és kérésére ott is temették el. A város temetőjében a magas fák árnyékban található kör alakú síremlékén az alábbi felirat olvasható:

"IO PREGO I CARI BAMBINI, CHE POSSONO TUTTO DI UNIRSI A ME PER LA COSTRUZIONE DELLA PACE NEGLI UOMINI E NEL MONDO."
"Arra kérem a kedves gyermekeket, akik mindent tudnak, hogy velem együtt munkálkodjanak az emberek közötti megbékélésért és a világ békéjéért."

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Telephely: 1119 Budapest, Keveháza utca 2. | OM: 035328
Telefon, fax: (+36 1) 204-08-54 | E-mail: info@kevesuli.hu