Diákönkormányzat

A diákönkormányzatról

Iskolánkban 1992 óta működik diákönkormányzat.

A diákönkormányzatot patronáló tanár: Berényi Adél

A Diákönkormányzat elnöke: Harmathy Lotti 7.c osztályos tanuló, alelnöke Gere Melinda 8.c osztályos tanuló.

A diákönkormányzat szeptember 14-étől heti rendszerességgel tart megbeszéléseket.

Házirendről "gyereknyelven"...

A Kevesuli diákönkormányzatának képviselői tavaly óta azon dolgoztak, hogy összeállítsanak egy a diákok számára közérthető házirend-kivonatot. Az idei tanévben sikerült befejezni ezt a vállalkozást.
Köszönet minden résztvevő volt és jelenlegi képviselőnek a szöveg közérthetővé tételéért és a remek illusztrációkért!
Kötelességeid...
Jogaid...

Terveink a tanév során


Szeptember: osztályok DÖK képviselőinek megválasztása, iskolánk DÖK elnökének és alelnökének megválasztása
- diákokat érintő törvényi és házirendi változások ismertetése
- éves munka megtervezése
- diákok számára közérthető házirend megírásának és illusztrálásának befejezése

Október: Halloween party szervezése, lebonyolítása

December: Mikulás

Február: Farsang megszervezése, lebonyolítása

Március: Pénz7

Április: Fenntarthatósági témahét, papírgyűjtés

Június: DÖK sportnap

Célkitűzéseink

  • A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával
  • Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése és segítése
  • A közösségi és kulturális élet támogatása (szabadidős programok szervezése és közösségépítés)
  • A tanév nevelési céljának megfelelően hatékony kommunikáció gyakorlása és példamutatás
  • Részvétel a témahetek lebonyolításában: takarékosságra és környezettudatos gondolkodásra nevelés
  • A negyedik évfolyamos diákok megismertetése a diákönkormányzat munkájával

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskola: 1119 Budapest, Keveháza utca 2. | OM: 035328
Telefon, fax: (+36 1) 204-08-54 | E-mail: info@kevesuli.hu