Montessori kongresszus 2015.

A 2015. évi Magyarországi Montessori Kongresszust intézményünk rendezte. A szakmai találkozóra mintegy ötven vendég látogatott el hozzánk, óvópedagógusok, tanítók, tanárok, intézményvezetők töltöttek nálunk egy délutánt. A program fényét emelte Nagyné Antal Anikó képviselő Asszony megtisztelő jelenléte.

A szakmai nap keretében a Magyarországi Montessori Egyesület elnök Asszonya, Stefán Mariann megtartotta az éves taggyűlést.

Motiváló, ráhangoló feladatként angol nyelvű Youtube interjúból megismerhettük a Google cég sikerének titkát, mely szerint alapítóik Sergey Brin és Larry Page is Montessori iskolában tanulhattak, és ezt életük, sikereik meghatározó elemének tartják.

A szakmai program során bemutattuk, hogy az intézményünkben alkalmazott projektoktatást hogyan adaptáltuk a Montessori szellemiségbe alsó- és felső tagozaton. Montessori módszert alkalmazó iskolaként a projektek fő célja a tehetséggondozás, az együttműködés, illetve a kreatív, alkotó gondolkodás fejlesztése, a szabad választás támogatása, egy résztémában való elmélyülés segítése.

Az idei év projektje, 'A mi állatkertünk' hangulatába nyerhettek bepillantást vendégeink. Harmadikos gyermekek magával ragadó, tréfás jeleneteket adtak elő a vízi élővilág témakörében, majd másodikos diákjaink jártak medvetáncot, körjátékot, sőt a vendégeket meginvitáltuk egy medvevadászatra is. PowerPoint bemutatós előadással, videóval mutattuk be intézményünk nyitottságát, a szülők aktív részvételét a projektoktatásban. Vendégeink az alsó és felső tagozatos projektek során készített tárgyakat, munkadarabokat is megcsodálhatták a földszinten és az emeleten berendezett kiállításokon.

Nagy beszélgetőkörben szőnyegen tevékenykedő gyermekek segítségével évfolyamonként más-más, saját készítésű Montessori eszközökkel ismerkedhettek meg a hozzánk látogatók. Örömmel mutattuk be iskolánkat a kollégáknak, akik rácsodálkoztak a Montessori eszközbörzére, az első emeleti Montessori-emléksarok 80 éves óvodai bútoraira és a kiállított 100 éves eszközökre, tantermeinkre.

A program két szakmai része közötti állófogadáson módszertani tapasztalatcserére is sor került.

Bízunk benne, hogy a látogatás során tartalmas élményeket szereztek vendégeink, megérezték az itt folyó szakmai munka hangulatát, a tantestületünk Maria Montessori szellemisége iránti elhivatottságát.

Köszönjük közreműködő kollégáink, Kósa Györgyi és Bende Ágnes előadását, a felkészítő tanárok Kissné Pintér Zsuzsa, Ladányiné Sebestyén Judit, Ratkovszkiné Vermuth Dóra, Siket Judit, és Héjjáné Kuncz Ágnes munkáját!

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Telephely: 1119 Budapest, Keveháza utca 2. | OM: 035328
Telefon, fax: (+36 1) 204-08-54 | E-mail: kevehaza@freemail.hu