VEKOP 7.3.3-17-2017-00011

„Együtt a digitális úton!" [2018-2021.]

VEKOP 7.3.3-17-2017-00011 „Együtt a digitális úton!
"Digitális módszertani fejlesztés a DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT intézményeiben” projekt.
A pályázatot a Dél-Budai Tankerületi Központ nyújtotta be, annak szakmai tartalmát a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája, az Újbudai Széchenyi István Gimnázium, a Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai készítették el, és a program a megvalósításban is ők működnek közre.
A programba bevont intézményekben, köztük iskolánkban is a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében a digitális, a matematika és szövegértés kompetenciák fejlesztését támogató digitális pedagógiai eszköz és módszer adaptálását, implementálását és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítését kell elvégezni.
A projekt kiemelt része a digitális tartalmak és taneszközök napi pedagógiai gyakorlatban való használata és a digitális készségek fejlesztése, ill. informatikai eszközök beszerzése.
Előkészítés ideje: 2018. szeptember 1. -2019. augusztus 31.
Megvalósítás ideje: 2019. szeptember 1. -2020. augusztus 31.
Követés ideje: 2020. szeptember 1. -2021. augusztus 31.

Tovább... DFT...

Szakmai műhelymunka VEKOP 7.3.3.-17


Intézményünk biztosította a helyszínt 2018. december 12-én a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) szakmai támogatást nyújtó tájékoztatójához és műhelymunkára hívta a VEKOP 7.3.3.-17 pályázaton nyertes intézmények képviselőit, Budapestről és Pest megyéből.
A rendezvény célja az elkövetkező két év közös feladatairól való tájékoztatás és egyeztetés, valamint a kooperáción alapuló partnerség elmélyítése volt.
A szakmai műhelymunka lehetőséget biztosított arra, hogy a pályázatokat megvalósító intézmények képviselői válaszokat kapjanak szakmai kérdéseikre az előadóktól, illetve egymás munkáját ötleteik és bevált módszereik megosztásával segítsék.
A vendégeknek bemutattuk intézményünket, az alkalmazott Montessori módszer sajátosságait, ill. terveinket a VEKOP 7.3.3.-17 pályázat megvalósítása és a módszer felső tagozatban való alkalmazásának lehetőségeiről.

Képek...


GEOMATECH@Élményszerű matematika képzés [2019. június]

Iskolánkban tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató 60 órás akkreditált pedagógus képzés zajlott, melyen intézményünkből 5 fő vett részt.
Tematika:
• Digitális eszközök használatának lehetősége iskolánkban
• GeoGebra szoftver bemutatása és alapvető használata, átszerkesztése, matematika feladatok készítése GeoGebrával
• Hol alkalmazható a GeoGebra? - Az általános iskola felső tagozat matematika oktatásának áttekintése "GeoGebrás szemmel".
• Hogyan készüljünk fel a GeoGebrás/IKT eszközt alkalmazó órára?
• Mikor, milyen területen, milyen célból használjuk a IKT eszközöket?
• Hasznos szoftverek, mobil applikációk az oktatásban: Okosdoboz, Kahoot, Quizlet, szófelhők, QR kód, Redmenta, tankocka
• Mobil eszközök használatának előnyei/hátrányai az oktatásban
• Virtuális faliújság: linoit használata.
Tanúsítványok...

"Tanulói tevékenységek támogatása IKT eszközökkel" [2019. augusztus]

Tizenhárom kollégánk vett részt az Oktatási Hivatal által lebonyolított "Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel" 30 órás akkreditált képzésen.
Tematika
• A korszerű oktatás-informatikai eszközök megismerése
• Web 2.0 típusú technológiák alkalmazási lehetőségei
• Pedagógiai és szerzői jogi aspektusok és az ehhez kapcsolódó módszertani lehetőségek megismerése
• A digitális írástudás fejlesztésének eszközei
• A projektpedagógia alkalmazása
• Az interaktív táblák eszközrendszerének használata a tanításhoz
Tanúsítványok...

Lego story starter képzés [2019. november]

VEKOP 7.3.3-17-2017-00011 azonosító számú projektkeretében két kollégánk végezte el a 30 órás "Lego story starter - LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban" akkreditált képzést.
A LEGO StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

Szülői közösség tájékoztatása [2019. november]

2019. november 7-én iskolánk tagintézmény-vezetője Sirkóné Belle Ágnes tájékoztatta a szülői közösséget, az osztályok SZMK képviselőit a VEKOP 7.3.3-17-2017-00011 pályázat részleteiről, az eddig elvégzett tanfolyamokról, azok tapasztalatairól, a bevezetésre kerülő digitális módszertanok adaptálásáról, a pályázatban elért módszertani fejlesztésekről.
Az elvégzett tanfolyamok nagyban segítik a digitális tartalmak és taneszközök napi pedagógiai gyakorlatban való használatát és a digitális készségek fejlesztését mind a pedagógusok, mind a diákok részéről. A mindennapi gyakorlatba beépül a tabletek, mobiltelefonok, notebookok használata, valamint az oktatást támogató szoftverek gyakorlata.

Bemutató órák [2019. november 27.]

2019. november 27. szerdán 8:00-12:00 nyílt napot tartottunk a negyedikes és felsős szülőknek.
A szülők bepillantást nyerhettek a felső tagozatos szaktanárok módszertani kultúrájába, megismerkedhettek az alakalmazott tantárgypedagógiák széles skálájával. A VEKOP 7.3.3. projekt bevont pedagógusai alkalmazták a tanfolyamokon elsajátított interaktív IKT módszereket.
Bevont pedagógusok: Balczer Zsuzsanna, Balla Marianna, Laskói Rácz Anita, Nemecskó Virág, Slett Dorottya, Tarnóiné Mentler Judit.
A kollégák hospitálás keretében megismerhették az alakalmazott digitális pedagógiai módszertanokat, IKT eszközöket, azok alkalmazási formáit, lehetőségeit. (GeoGebra, quizlet, kahoot, learningapps, wordwall, wordart, rövid URL, QR-kód)
Képek...

Workshop, belső tudásmegosztás [2020. január 27.]

VEKOP 7.3.3-17-2017-00011 „Együtt a digitális úton!
A Félévi nevelőtestületi értekezlet keretében szakmai napot, workshopot tartottunk, melynek részletes programját a VEKOP bevont pedagógusok műhelymunka során határozták meg. Az intézményi koordinátor tájékoztatta a nevelőtestületet a pályázat folyamatáról, a megvalósítás eredményeiről.
A belső tudásmegosztás, ötletbörze interaktív módon valósult meg: a nevelőtestület az okostanterem adottságait kihasználva, a tanulói tableteken próbálhatta ki az adaptált módszereket.
A bevont pedagógusok bemutatták digitális pedagógiai eszköztáruk fejlesztése érdekében tett tevékenységeinket, tapasztalataikat, elért eredményeinket. A kollégák személyesen kipróbálhatták, megtapasztalhatták, hogy a képzéseken tanultakat, hogyan lehet beépíteni a mindennapi tanítási folyamatba:

· A tantestület megismerkedett a választott módszertani csomag a GEOMATECH alkalmazási területeivel, a GeoGebra szoftverrel.
· A pedagógusok kipróbálták, hogyan használják a linoitot, a virtuális faliújságot a tanórán.
· Betekintést nyertek a quizlet, a kahoot, a learningapps, a wordwall, a LEGO StoryStarter alkalmazási lehetőségeibe.
· Mindezek megosztása rövid URL, illetve QR-kód készítésével történt.
· Kooperatív tevékenység keretében tabletek segítségével oldhattak meg tesztet.

A nevelőtestületben jó hangulatú, ötletekben gazdag, interaktív, saját tapasztalatszerzésen alapuló tudásmegosztás valósult meg.

Képek...


"Okos lehetőségek a tanórán" [2020. március 6.]

Több kollégánk vett részt az ÚPI által szervezett, Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási nyelvű Általános Iskolában megrendezett "Okos lehetőségek a tanórán" című kerületi szintű szakmai bemutatón, workshopon. A VEKOP 7.3.3. projekt bevont pedagógusai bemutatót tekintettek meg, majd szakmai beszélgetést folytattak, tapasztalatcserét valósítottak meg a SEOS, Kahoot, Redmenta, WordArt, dpmk, "okostankonyv", alkalmazások tanórákon való használatáról. A workshop remek alkalmat teremtett szakmai kapcsolatok kiépítésére is.Képek...


Okos tantermek [2019-2020 tanév]

A VEKOP 7.3.3-17-2017-00011 azonosító számú „Együtt a digitális úton! Digitális módszertani fejlesztés a DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT intézményeiben” projekt keretében az alábbi eszközök kerülte beszerzésre, és felszerelése, mellyel három okos tanteremet alakítottunk ki.


• 3 db Smart SB885 / SB480 interaktív tábla
• 2 db Epson EB-U05 FHD projektor
• 2 db SMART SBA-V hangfal
• 1 db TeachBusSix töltőkocsi
• 13 db Dell Inspiron 3567 laptop
• 3 db HP Pavilion X360 laptop

VEKOP meeting [2020. szeptember 30.]

A VEKOP 7.3.3. projekt bevont pedagógusai, rendszergazda, intézményi koordinátor, szakmai vezető részvételével meetinget szerveztünk, melyen meghatároztuk a 2020/2021. tanévben a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységeket, a feladatok ütemezését, felelőseit.
• Geomatech, Geogebra programcsomag adaptációja
• Tanítást-tanulást támogató tartalmak fejlesztése (digitális tanmenetek, óratervek)
• Digitális feladatgyűjtemény elkészítése, megosztása
• Digitális mérés-értékelési rendszer elkészítése
• Követő kérdőívek kiértékelése, minőségbiztosítás
• A pályázat tevékenységeinek, eredményeinek beépítése az intézmény szakmai működését támogató dokumentumaiba (pedagógiai program, helyi tanterv)
• SNI, BTMN tanulók támogatását szolgáló digitális tartalmak fejlesztése, készítése (IKT eszközökkel), hátrány kompenzáció

Tabletes tanórákA tanórákon aktívan használjuk a VEKOP 7.3.3. projekt keretében beszerzésre került eszközöket: okos táblákat, tableteket.
A bevont pedagógusok a tanítást-tanulást támogató tartalmak fejlesztése nagy hangsúlyt fektetnek. (digitális tanmenetek, óratervek)
"Digitális svédasztal" elnevezésű gyűjtemény készül (feladatgyűjtemény, alkalmazás magyarázó, óraterv), melyet megosztunk az intézményen belül, majd a kerület iskoláival. A tudásmegosztással a pedagógusok szabadon válogathatnak a digitális ötlettárból, akár egy svédasztalnál a finom falatokból.

Képek...


Záró szakmai rendezvény [2021. április 21.]A Dél-Budai Tankerületi Központ a VEKOP 7.3.3-17-2017-00011 azonosító számú „Együtt a digitális úton! "Digitális módszertani fejlesztés a DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT intézményeiben” című projekttel kapcsolatos online szakmai záró rendezvényt szervezett, tudásmegosztás, jó gyakorlatok bemutatása céljából.
Több előadót hallgathattunk meg: Szalay Sándor szakmai minőségbiztosítási tanácsadó (Digitális Jólét Nonprofit Kft. DPMK) a pályázat lehetőségairől, Fülöp Márta és Antal Erzsébet szaktanácsadók szakértői feladataikról, ill. a bevont intézmények pedagógusai a pályázati tevékenységükről, tapasztalataikról.
Az előadásokat kötetlen szakmai megbeszélés követte.

Program...


VEKOP 7.3.3. Disszemináció [2021. 10. 22.]


A VEKOP 7.3.3. pályázat keretében alkalmazott digitális pedagógiai módszertanok disszminációjának keretében tudásmegosztó rendezvényt tartottunk. Az alkalmazott pedagógiai módszerek, digitális platformok alkalmazásának tapasztalatait osztották meg kollégáink. A tantestület megismerhette a projekt eredményeit, tájékoztatást kaptak a digitális módszertanok beválás vizsgálatának kimeneteléről.

Képek...


Kerületi szakmai nap [2022. november 23.]Intézményünkben kerületi szakmai napot szerveztünk, tudásmegosztás, jó gyakorlatok bemutatása céljából.
A közös megnyitó után szekció üléseken ismerkedhettek meg vendégeink az alábbi témákban:
- Smart notebook
- Legő Mindstorm EV3, Lego More to math
- Hasznos oldalak a tanításban
- Geomatech alkalmazása középiskolában
Az előadásokat kötetlen szakmai megbeszélés követte.

Program...


Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája: 1119 Budapest, Keveháza utca 2. | OM: 035328
Telefon, fax: (+36 1) 204-08-54 | E-mail: info@kevesuli.hu