VEKOP 7.3.3-17-2017-00011

„Együtt a digitális úton!" [2018-2021.]

VEKOP 7.3.3-17-2017-00011 „Együtt a digitális úton!
"Digitális módszertani fejlesztés a DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT intézményeiben” projekt.
A pályázatot a Dél-Budai Tankerületi Központ nyújtotta be, annak szakmai tartalmát a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája, az Újbudai Széchenyi István Gimnázium, a Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai készítették el, és a program a megvalósításban is ők működnek közre.
A programba bevont intézményekben, köztük iskolánkban is a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében a digitális, a matematika és szövegértés kompetenciák fejlesztését támogató digitális pedagógiai eszköz és módszer adaptálását, implementálását és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítését kell elvégezni.
A projekt kiemelt része a digitális tartalmak és taneszközök napi pedagógiai gyakorlatban való használata és a digitális készségek fejlesztése, ill. informatikai eszközök beszerzése.
Előkészítés ideje: 2018. szeptember 1. -2019. augusztus 31.
Megvalósítás ideje: 2019. szeptember 1. -2020. augusztus 31.
Követés ideje: 2020. szeptember 1. -2021. augusztus 31.

Tovább...

Szakmai műhelymunka VEKOP 7.3.3.-17


Intézményünk biztosította a helyszínt 2018. december 12-én a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) szakmai támogatást nyújtó tájékoztatójához és műhelymunkára hívta a VEKOP 7.3.3.-17 pályázaton nyertes intézmények képviselőit, Budapestről és Pest megyéből.
A rendezvény célja az elkövetkező két év közös feladatairól való tájékoztatás és egyeztetés, valamint a kooperáción alapuló partnerség elmélyítése volt.
A szakmai műhelymunka lehetőséget biztosított arra, hogy a pályázatokat megvalósító intézmények képviselői válaszokat kapjanak szakmai kérdéseikre az előadóktól, illetve egymás munkáját ötleteik és bevált módszereik megosztásával segítsék.
A vendégeknek bemutattuk intézményünket, az alkalmazott Montessori módszer sajátosságait, ill. terveinket a VEKOP 7.3.3.-17 pályázat megvalósítása és a módszer felső tagozatban való alkalmazásának lehetőségeiről.

Képek...


GEOMATECH@Élményszerű matematika képzés [2019. június]

Iskolánkban tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató 60 órás akkreditált pedagógus képzés zajlott.
Tematika:
• Digitális eszközök használatának lehetősége iskolánkban
• GeoGebra szoftver bemutatása és alapvető használata, átszerkesztése, matematika feladatok készítése GeoGebrával
• Hol alkalmazható a GeoGebra? - Az általános iskola felső tagozat matematika oktatásának áttekintése "GeoGebrás szemmel".
• Hogyan készüljünk fel a GeoGebrás/IKT eszközt alkalmazó órára?
• Mikor, milyen területen, milyen célból használjuk a IKT eszközöket?
• Hasznos szoftverek, mobil applikációk az oktatásban: Okosdoboz, Kahoot, Quizlet, szófelhők, QR kód, Redmenta, tankocka
• Mobil eszközök használatának előnyei/hátrányai az oktatásban
• Virtuális faliújság: linoit használata.

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája: 1119 Budapest, Keveháza utca 2. | OM: 035328
Telefon, fax: (+36 1) 204-08-54 | E-mail: kevehaza@freemail.hu