Erasmus+

Szakmai nap [2022. november 23.]

A mobilitásban résztvevő pedagógusok bemutatták a képzéseken tanultakat, tapasztalataikat.
A szakmai nap meghívottjai: tankerület munkatársai, a kerület közoktatási intézményeinek képviselői, az iskolánk szülői munkaközösségének képviselői, valamint a Montessori partner óvóda pedagógusai.

Erasmus+ 2020-as mobilitási pályázat lezárása


Elérkeztünk az Erasmus+ 2020-as mobilitási pályázatunk lezárásáshoz. A mobilitások, képzések és a képzéseken megismert alkalmazások gyűjteménye megtekinthető az alábbi linken e-book formájában is.
Tovább...

Egressy Krisztina Spanyolországban járt

Enough Theory, Let's play! Fun Games for Developing the Whole Child
"Az egy hetes képzés során a játékban rejlő nevelési, tanulási lehetőséget ismertem meg. Az örömteli, irányított játék pozitívan hat a tanulási motivációra, fejleszti a tanulók kommunikációs és szociális képességeit. Jól használhatjuk a koncentráció, figyelem fokozására, fejlesztésére. Az elméleti képzés mellett nagy hangsúlyt kapott a gyakorlati játéktevékenység is. A közös kirándulások, városnéző programok és a szakmai beszélgetések is fontos részét képezték a programnak."
Egressy Krisztina

Bende Ágnes Perugiában járt [2022. szeptember]

Job shadowing ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO
"Szeptemberben egy hetet töltöttem a perugiai Ugo Foscolo általános iskolában, ahová másodszor látogattam el szakmai tapasztalatokat gyűjteni. Az ott töltött idő alatt tanórákat látogattam,módszertani megbeszéléseket folytattam. Megismerkedtem a környék kulturális nevezetességeivel, fejlesztettem a nyelvtudásomat. A hosszú távú céljaink között szerepel, hogy testvériskolai kapcsolatot építsünk ki a két intézmény között."
Bende Ágnes

Egressy Krisztina Spanyolországban járt [2022. október]

Well-being and Stress Management, Spain
Smart Teachers Play More

"A képzés a tanárok, tanulók fizikai és mentális egészségének megőrzését segítette. A stressz felismerése mellett meditációs, jóga gyakorlatokat sajátítottam el. A játékos, mozgásos tevékenységek az iskolai jó közérzetet szolgálják, amely hatékony tanulást eredményez és magasan tartja a tanulási, tanítási motivációt. A gyakorlatorientált képzésen stresskezelési technikák, játékos feladatok segítették az éberséget. Az aktív figyelem fenntartására is számos jó gyakorlatot ismerhettünk meg.."
Egressy Krisztina

Némedi Konrád Firenzében járt

The new Erasmus Program 2021-2027
Writing and Managing Successful Pojects for your School
Europass Teacher Academy

A képzés célja:
Az új pályázati ciklus megismerése, és a pályázatíráshoz szükséges ismeretek megszerzése.
Intézményünk rövid és hosszútávú stratégiai terveinek megvalósítását hogyan segítik az új ciklus pályázati lehetőségei.

Balczer Zsuzsanna Corkban járt [2022. július]

"2022 júliusában kéthetes tanártovábbképzésen vettem részt Cork városában, Írországban az Erasmus+ pályázattal. Lehetőségem volt mind nyelvtudásomat, mind pedig szakmai módszertani ismereteimet megújítani. A foglalkozásokon kapott ötleteket mindenki adaptálhatta saját szakjainak megfelelően. A tanfolyam végén egy-egy órarészletben mutathattuk be a tanultakat.
Délutánonként és a hétvégén Cork nevezetességeivel ismerkedtünk és Dél-Írországban kirándultunk. Jártunk többek között Kinsale-ben, Killarney-ben és meglátogattuk azt a kikötőt, ahol a Titanic utoljára megállt, mielőtt tragikusan végződő útjára indult volna."
Balczer Zsuzsanna

Paszicsnyek János Spanyolországban járt [2022. május]

"Gamification and game based learning képzésen vettem részt Spanyolországban. A képzés célja, hogy segítse a pedagógusokat az élményalapú, játékos oktatás elsajátításában. Új digitális eszközöket ismerhetünk meg, valamint új módszereket tanultunk, hogy a tanórák ne csak unalmas képzések legyenek hanem látványos, könnyen és jó kedvűen befogadható élménnyé váljanak."
Paszicsnyek János

Némedi Konrád Madridban járt [2021. október]

"2021.10.18-22-ig a spanyolországi Madridban vettem részt a School leadership and educational innovation képzésen. A képzés nagyon jól struktúrált volt, melyet egy rendkívül felkészült olasz fiatalember tartott. A képzésen összesen 11-en vettünk részt szerte Európából. A legtöbb esetben kisebb csoportokban más-más idősávokban dolgoztunk, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb tudást megkaphassuk, illetve átadjuk egymásnak saját tapasztalatainkat.
Az első nap egy rövid bemutatkozással telt, ahol mindenki bepillantást engedett a saját iskolai életébe egy prezentáción, vagy rövid videón keresztül. Nagyon sok kérdés merült fel mindenkiben már az első nap a különböző országok oktatási rendszereiről, metódusairól. A második és harmadik napon különböző digitális eszközökkel ismerkedtünk meg, mint például a Nearpod vagy a Blandspace. Az órán készített teszteket, online tanagyagokat egy Edmodo csoportban osztottuk meg egymással. A negyedik napon Problem tree analíziseket készítettünk, mely során egy rendszer szerint oldhatunk meg különböző típusú problémákat. Emellett nagyon hasznos volt belelátni más országok problémáiba, illetve abba hogy milyen gondolkodásmóddal állnak neki annak megoldására. Az ötödik napon az élethosszig tartó tanulással, valamint az ehhez szükséges fejlesztendő kompetenciákról folytattunk szakmai beszélgetéseket.
A szakmai munka mellett a kikapcsolódásra is volt idő. A második nap estéjén Madrid belvárosi nevezetességeit tekintettük meg, mint például a királyi palotát, vagy a Debod templomot. Ezt követően egy helyi tapas bárban zártuk az estét, ahol megízlelhettük a Spanyolországi konyha jellegzetes ízeit. A harmadik napon a La Latina negyedet fedeztük fel, valamint a Prado múzeumot. Ezt követően a közeli Retiro parkban zártuk az estét a híres spanyol Sangríaval.
A disszeminációs időszakban megismertettem kollégáimat a Spanyolországban tanult digitális eszközökkel, valamint a problem tree analízissel, melyet azóta is hasznosítanak. Összességében nagyon hasznos volt a képzés, ugyanis minden előzetes várakozásomat felülmúlta. A szakmai fejlődés mellett, úgy érzem személyesen is sikerült fejlődnöm és közelebb kerülnöm a közös európai értékekhez."
Némedi Konrád

„Tovább a megkezdett úton!”

A 2020 ERASMUS+ KA1 mobilitási pályázat a második évébe lépett iskolánkban. Célunk, hogy az alsó tagozaton már megismert, jól működő Montessori-féle módszer a felső tagozatban is működhessen hasonló szellemiségű légkörben, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően. Ezen cél megvalósulását a digitális kompetenciák fejlesztése mellett, az infokommunikációs eszközök használatában rejlő lehetőségekben látjuk.
Ez a pályázat, amely az egész nevelőtestületre vonatkozik, a Covid miatt megváltozott helyzetben, ez év decemberéig marad nyitva. A mobilitásra és együttműködési tevékenységre irányuló pályázat célja pedagógusaink számára, hogy az első évben elsajátított nyelvismeretet követően, megismerkedjenek az európai oktatási szemlélettel és alkalmazzák az innovatív technikákat. E mellett fontos szerepet kap a nemzetközi kapcsolatok építése és a szervezőtevékenység is. Intézményünkből hat pedagógus képviselt minket különböző európai országok iskoláiban.

Going on the started path!

2020 ERASMUS+KA1 mobility application has reached its second year. Our goal is that the well-known and well-functioning method of our lower primary school, Montessori-method, could be extended in higher classes as well. We want to create the similar attitude in the light of the age of the students. We believe that if we improve digital competency and usage of infocommications devices we could achieve our goal.
This application is applies to every teacher of our school and it is open until December, 2022 because of the COVID epidemic.
The application is aimed at mobility and cooperative work. After the first year (improving language knowledge) our teachers’ goal is to get acquainted with European educational approach and to adopt innovative techniques. In addition to these things, establishing international relations and organizing skills play an important part as well. There were six teachers representing our institution all over in schools in different European countries.

Az Erasmus+ pályázat első évében történteket foglalja össze az alábbi bemutató ppt.

Tovább

The Montessori method

The aim of our institute is, on long-terms, to work out a successful learning strategy based on Montessori principles that can be used efficiently in the years of secondary grammar school. We wish to achieve this by usage of digital devices in classes. This technique provides a solution to the successful acquiring of the educational materials and to efficient time management.


Next...

Montessori testvériskolai kapcsolat kialakítása

2019. december 3-án intézményünkbe látogatott a perugiaiai Ugo Foscolo Montessori iskola két pedagógusa ill. az Erasmus projekt két koordinátora, managere.
A rendkívül konstruktív közös megbeszélésen megterveztük a kialakítandó testvériskolai kapcsolat kalakításának folyamatát, annak szegmenseit, ütemezését.

Szülői közösség tájékoztatása

2019. november 7-én intézményünk vezetője tájékoztatta a szülői közösséget, az osztályok SZMK képviselőit az Erasmus pályázat részleteiről.
A mobilitási szakasz végén, a kiutazás során szerzett tapasztalatokat, élményeket Bende Ágnes ismertette, aki Olaszországban, Peruga-ban látogatott meg egy Montessori iskolát.
A Job shadowing során számos ötletet gyűjtött, amely segíti majd projektünk sikeres megvalósítását.

Tóth Györgyné Exeterben járt

"Csodálatos két hetet töltöttem Exeterben a nyertes Erasmus+ pályázatunk révén.
Nyelvi képzésen, a Better English for Teachers kurzuson vettem részt, mely nagyon sokat segített az angol nyelvi fejlődésemben. Szókincsem, magabiztosságom, kommunikációm sokat gazdagodott. Nagy élmény volt diákként megtapasztalni az angol oktatást, látni a hasonlóságokat a mi Montessori módszerünk és az angol között. Öröm volt új tapasztalatokat szerezni, biztatást, elismerést kapni.
Csoportunkban spanyol és olasz tanárok voltak rajtam kívül, akikkel szoros kapcsolatot építettem ki, megbeszéltük többek között az iskolánkra jellemző sajátosságokat.
Nagyon motivált vagyok az újonnan tanult innovatív módszerek kipróbálása, alkalmazása iránt." Tóth Györgyné Maresz néni

Balczer Zsuzsanna Dublinban tanult

"A négy alapkészség újszerű fejlesztésének módszereivel ismerkedtem meg.
Lehetőségem nyílt bepillantani más európai országok oktatási rendszerébe és kapcsolatot építeni német, osztrák, lengyel és olasz tanárokkal. A továbbképzésen megismert új módszereket tudom alkalmazni a mindennapokban." Balczer Zsuzsanna

Egressy Krisztina Máltán járt

Egressy Krisztina júliusban két hetes angol nyelvi képzésen vett részt Máltán.
A pedagógusoknak szóló kurzuson fejlesztette nyelvi kézségeit, és nagyszerű lehetősége nyílt a kapcsolatépítésre. Megismerkedett számos európai ország oktatási rendszerével és Málta színes kultúrájával.

Paszicsnyek János Norvichban járt

"A norwich-i képzésem megnevezése a 21. századi kompetenciák az iskolákban.
Az informatikai eszközök újszerű használatán kívül, kommunikációs és oktatási módszereket tanulhattam." Paszicsnyek János

Bende Ágnes Perugiában járt

Bende Ágnes egyhetes szakmai látogatáson vett részt Perugiában, ahol betekinthetett az Ugo Foscolo nevét viselő általános iskola életébe, a Montessori-módszerrel működő alsó tagozat és óvoda munkájába.
Montessori-módszertani tapasztalatokat gyűjtött, fejlesztette nyelvtudását és kulturális ismereteit, valamint szakmai kapcsolatokat alakított ki az ott tanító pedagógusokkal.

Molnár-Fritch László Cardiffban tanult

Molnár-Fritch László Wellesben részt vett a "Digitális technikák a nyelvtanulásban" kurzuson.
A rendkívül hasznos tanfolyamot az InterEducation oktatási központ szervezte. A képzés során megismerkedett az interneten számítógépre és mobiltelefonra letölthető applikációkkal, melyek rendkívül vonzóvá és hatékonnyá teszik a nyelvtanulást a tanulók számára. Ezek közül hasznosak a Padlet, Bookcreator, Socrative, Wakelet applikációk, melyek alkalmasak a tanulók közötti digitális kooperációra.

"Mi is az Erasmus+?"


Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást.

Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket.

Az Erasmus+ 2014-ben indult egységes európai program az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén. Iskolánk a képzés, oktatás terén tud kapcsolódni a programhoz, melyben pedagógusaink, tanulóink, egyéb munkatársaink számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

A program keretein belül mobilitási tevékenységeken keresztül idegen nyelvű továbbképzések, szakmai látogatások, diákjaink gyakorlati oktatása valósulhat meg. Későbbiek folyamán pedig akár stratégiai partnerségeket alakíthatunk ki a programban részt vevő országok között és megalapozhatjuk a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködést. Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

Tovább


"Innovatív módszerek egy Montessori iskolában"


Iskolánk sikeresen pályázott a köznevelési intézmények számára kiírt Erasmus+ mobilitási programban. Tantestületünk hat tagja vesz részt képzéseken és szakmai látogatásokon különböző európai országokban az elkövetkezendő hónapokban.

A kiutazó pedagógusok: Tóth Györgyné, Egressy Krisztina, Balczer Zsuzsanna, Bende Ágnes, Paszicsnyek János, Molnár-Fritsch László.

Az utazások során szerzett új tanítási-tanulási stratégiák, módszerek megismerése segíti majd pályázatunk sikeres megvalósítását.Pályázatunk rövid összefoglalója:


Iskolánk a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája. 2007-ben vezettük be a Montessori-féle módszert. Tantestületünk olyan alternatív megoldást keresett, amely megfelel a mai kor kihívásainak, ugyanakkor korszerű, és alkalmas a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére. Napjainkban az 1-4. évfolyamon ilyen módon folyik az oktatás, és az 5-8. évfolyamon általános tanrend szerint.

Innovatív tantestületünket a folyamatos tanulás és megújulás jellemzi.

A Montessori-pedagógia elvei a mai kor gyermekei számára is vonzóak, motiválóak. Diákjaink részesei a tanítás-tanulás folyamatának. Fejlesztési tervünk fő célkitűzése, hogy a felső tagozaton olyan oktatási módszert dolgozzon ki iskolánk, amely szervesen illeszkedik a Montessori szellemiségéhez.

Az alsó tagozat magas szakmai színvonalát továbbra is megőrizve, célunk, hogy betekintést nyerjünk modern módszertannal működő iskolák életébe a jövőben. Ez kaput nyit pedagógusaink és iskolánk számára, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen más hasonló szellemiségű iskolákkal. Iskolánkat így nem csak hazai környezetben ismerhetik meg, hanem úgy gondoljuk, hogy nemzetközi szinten más intézmények is profitálhatnak tanítási gyakorlatokból, tapasztalatainkból.

Kurzusok:
1 fő, 2019.07.01--07.12. Better English for Teachers, Egyesült Királyság
1 fő 2019.07.15-07.26. Fluency and English Language Development for Educational Staff Málta
1 fő 2019.07.01-07.12. Modern Methodologies for the Language Classroom, Írország
1 fő 2019.09.29- 10.06 Effective Teaching with Digital Technology, Egyesült Királyság
1 fő 2019.09.02-09.06. 21st Century Skills Egyesült Királyság

Job shadowing:
1 fő 2019.09.30-10.04. Job shadowing OlaszországA projekt várható eredménye:


Az új oktatási módszertan kidolgozásához szükséges tanári kompetenciák megszerzése.

A változatosan és sokszínűen történő eredmények terjesztése során a megismert generációs specialitásokra jól rezonáló eszközök és módszerek a gyerekek tanulási attitűdjét pozitív irányba befolyásolják.
IKT módszereket alkalmazó tanórák részaránya növekszik.

A motivált pedagógusok eredményeiket egyre több célcsoportnak átadva, magukat egyre jobban érző gyerekek, inspiráló tantestületi környezet, az oktatási és nevelői folyamatba jobban bevont szülők egymásra gyakorolt pozitív visszacsatolása várható.

Az eddig is összetartó közösségünk továbbra is képes lesz erősödni, fejlődni, megújulni ügyelve arra, hogy mindez a minőségbiztosítás javát is szolgálja.

Továbbá közelebb kerülünk ahhoz a hosszú távú stratégiai célunkhoz, hogy a pedagógia programunkat módosítva, megvalósítsuk minden tantárgy esetében az újszerű, tanulói és tanári igényeket figyelembe vevő innovációnkat.

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája: 1119 Budapest, Keveháza utca 2. | OM: 035328
Telefon, fax: (+36 1) 204-08-54 | E-mail: info@kevesuli.hup>