Erasmus+

Az Erasmus+ pályázat első évében történteket foglalja össze az alábbi bemutató ppt.

Tovább

The Montessori method

The aim of our institute is, on long-terms, to work out a successful learning strategy based on Montessori principles that can be used efficiently in the years of secondary grammar school. We wish to achieve this by usage of digital devices in classes. This technique provides a solution to the successful acquiring of the educational materials and to efficient time management.


Next...

Montessori testvériskolai kapcsolat kialakítása

2019. december 3-án intézményünkbe látogatott a perugiaiai Ugo Foscolo Montessori iskola két pedagógusa ill. az Erasmus projekt két koordinátora, managere.
A rendkívül konstruktív közös megbeszélésen megterveztük a kialakítandó testvériskolai kapcsolat kalakításának folyamatát, annak szegmenseit, ütemezését.

Szülői közösség tájékoztatása

2019. november 7-én intézményünk vezetője tájékoztatta a szülői közösséget, az osztályok SZMK képviselőit az Erasmus pályázat részleteiről.
A mobilitási szakasz végén, a kiutazás során szerzett tapasztalatokat, élményeket Bende Ágnes ismertette, aki Olaszországban, Peruga-ban látogatott meg egy Montessori iskolát.
A Job shadowing során számos ötletet gyűjtött, amely segíti majd projektünk sikeres megvalósítását.

Tóth Györgyné Exeterben járt

"Csodálatos két hetet töltöttem Exeterben a nyertes Erasmus+ pályázatunk révén.
Nyelvi képzésen, a Better English for Teachers kurzuson vettem részt, mely nagyon sokat segített az angol nyelvi fejlődésemben. Szókincsem, magabiztosságom, kommunikációm sokat gazdagodott. Nagy élmény volt diákként megtapasztalni az angol oktatást, látni a hasonlóságokat a mi Montessori módszerünk és az angol között. Öröm volt új tapasztalatokat szerezni, biztatást, elismerést kapni.
Csoportunkban spanyol és olasz tanárok voltak rajtam kívül, akikkel szoros kapcsolatot építettem ki, megbeszéltük többek között az iskolánkra jellemző sajátosságokat.
Nagyon motivált vagyok az újonnan tanult innovatív módszerek kipróbálása, alkalmazása iránt." Tóth Györgyné Maresz néni

Balczer Zsuzsanna Dublinban tanult

"A négy alapkészség újszerű fejlesztésének módszereivel ismerkedtem meg.
Lehetőségem nyílt bepillantani más európai országok oktatási rendszerébe és kapcsolatot építeni német, osztrák, lengyel és olasz tanárokkal. A továbbképzésen megismert új módszereket tudom alkalmazni a mindennapokban." Balczer Zsuzsanna

Egressy Krisztina Máltán járt

Egressy Krisztina júliusban két hetes angol nyelvi képzésen vett részt Máltán.
A pedagógusoknak szóló kurzuson fejlesztette nyelvi kézségeit, és nagyszerű lehetősége nyílt a kapcsolatépítésre. Megismerkedett számos európai ország oktatási rendszerével és Málta színes kultúrájával.

Paszicsnyek János Norvichban járt

"A norwich-i képzésem megnevezése a 21. századi kompetenciák az iskolákban.
Az informatikai eszközök újszerű használatán kívül, kommunikációs és oktatási módszereket tanulhattam." Paszicsnyek János

Bende Ágnes Perugiában járt

Bende Ágnes egyhetes szakmai látogatáson vett részt Perugiában, ahol betekinthetett az Ugo Foscolo nevét viselő általános iskola életébe, a Montessori-módszerrel működő alsó tagozat és óvoda munkájába.
Montessori-módszertani tapasztalatokat gyűjtött, fejlesztette nyelvtudását és kulturális ismereteit, valamint szakmai kapcsolatokat alakított ki az ott tanító pedagógusokkal.

Molnár-Fritch László Cardiffban tanult

Molnár-Fritch László Wellesben részt vett a "Digitális technikák a nyelvtanulásban" kurzuson.
A rendkívül hasznos tanfolyamot az InterEducation oktatási központ szervezte. A képzés során megismerkedett az interneten számítógépre és mobiltelefonra letölthető applikációkkal, melyek rendkívül vonzóvá és hatékonnyá teszik a nyelvtanulást a tanulók számára. Ezek közül hasznosak a Padlet, Bookcreator, Socrative, Wakelet applikációk, melyek alkalmasak a tanulók közötti digitális kooperációra.

"Mi is az Erasmus+?"


Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást.

Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket.

Az Erasmus+ 2014-ben indult egységes európai program az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén. Iskolánk a képzés, oktatás terén tud kapcsolódni a programhoz, melyben pedagógusaink, tanulóink, egyéb munkatársaink számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

A program keretein belül mobilitási tevékenységeken keresztül idegen nyelvű továbbképzések, szakmai látogatások, diákjaink gyakorlati oktatása valósulhat meg. Későbbiek folyamán pedig akár stratégiai partnerségeket alakíthatunk ki a programban részt vevő országok között és megalapozhatjuk a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködést. Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

Tovább


"Innovatív módszerek egy Montessori iskolában"


Iskolánk sikeresen pályázott a köznevelési intézmények számára kiírt Erasmus+ mobilitási programban. Tantestületünk hat tagja vesz részt képzéseken és szakmai látogatásokon különböző európai országokban az elkövetkezendő hónapokban.

A kiutazó pedagógusok: Tóth Györgyné, Egressy Krisztina, Balczer Zsuzsanna, Bende Ágnes, Paszicsnyek János, Molnár-Fritsch László.

Az utazások során szerzett új tanítási-tanulási stratégiák, módszerek megismerése segíti majd pályázatunk sikeres megvalósítását.Pályázatunk rövid összefoglalója:


Iskolánk a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája. 2007-ben vezettük be a Montessori-féle módszert. Tantestületünk olyan alternatív megoldást keresett, amely megfelel a mai kor kihívásainak, ugyanakkor korszerű, és alkalmas a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére. Napjainkban az 1-4. évfolyamon ilyen módon folyik az oktatás, és az 5-8. évfolyamon általános tanrend szerint.

Innovatív tantestületünket a folyamatos tanulás és megújulás jellemzi.

A Montessori-pedagógia elvei a mai kor gyermekei számára is vonzóak, motiválóak. Diákjaink részesei a tanítás-tanulás folyamatának. Fejlesztési tervünk fő célkitűzése, hogy a felső tagozaton olyan oktatási módszert dolgozzon ki iskolánk, amely szervesen illeszkedik a Montessori szellemiségéhez.

Az alsó tagozat magas szakmai színvonalát továbbra is megőrizve, célunk, hogy betekintést nyerjünk modern módszertannal működő iskolák életébe a jövőben. Ez kaput nyit pedagógusaink és iskolánk számára, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen más hasonló szellemiségű iskolákkal. Iskolánkat így nem csak hazai környezetben ismerhetik meg, hanem úgy gondoljuk, hogy nemzetközi szinten más intézmények is profitálhatnak tanítási gyakorlatokból, tapasztalatainkból.

Kurzusok:
1 fő, 2019.07.01--07.12. Better English for Teachers, Egyesült Királyság
1 fő 2019.07.15-07.26. Fluency and English Language Development for Educational Staff Málta
1 fő 2019.07.01-07.12. Modern Methodologies for the Language Classroom, Írország
1 fő 2019.09.29- 10.06 Effective Teaching with Digital Technology, Egyesült Királyság
1 fő 2019.09.02-09.06. 21st Century Skills Egyesült Királyság

Job shadowing:
1 fő 2019.09.30-10.04. Job shadowing OlaszországA projekt várható eredménye:


Az új oktatási módszertan kidolgozásához szükséges tanári kompetenciák megszerzése.

A változatosan és sokszínűen történő eredmények terjesztése során a megismert generációs specialitásokra jól rezonáló eszközök és módszerek a gyerekek tanulási attitűdjét pozitív irányba befolyásolják.
IKT módszereket alkalmazó tanórák részaránya növekszik.

A motivált pedagógusok eredményeiket egyre több célcsoportnak átadva, magukat egyre jobban érző gyerekek, inspiráló tantestületi környezet, az oktatási és nevelői folyamatba jobban bevont szülők egymásra gyakorolt pozitív visszacsatolása várható.

Az eddig is összetartó közösségünk továbbra is képes lesz erősödni, fejlődni, megújulni ügyelve arra, hogy mindez a minőségbiztosítás javát is szolgálja.

Továbbá közelebb kerülünk ahhoz a hosszú távú stratégiai célunkhoz, hogy a pedagógia programunkat módosítva, megvalósítsuk minden tantárgy esetében az újszerű, tanulói és tanári igényeket figyelembe vevő innovációnkat.

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája: 1119 Budapest, Keveháza utca 2. | OM: 035328
Telefon, fax: (+36 1) 204-08-54 | E-mail: info@kevesuli.hup>