Erasmus+


A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

"Mi is az Erasmus+?"


Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást.

Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket.

Az Erasmus+ 2014-ben indult egységes európai program az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén. Iskolánk a képzés, oktatás terén tud kapcsolódni a programhoz, melyben pedagógusaink, tanulóink, egyéb munkatársaink számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

A program keretein belül mobilitási tevékenységeken keresztül idegen nyelvű továbbképzések, szakmai látogatások, diákjaink gyakorlati oktatása valósulhat meg. Későbbiek folyamán pedig akár stratégiai partnerségeket alakíthatunk ki a programban részt vevő országok között és megalapozhatjuk a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködést. Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

Tovább


"Innovatív módszerek egy Montessori iskolában"


Iskolánk sikeresen pályázott a köznevelési intézmények számára kiírt Erasmus+ mobilitási programban. Tantestületünk hat tagja vesz részt képzéseken és szakmai látogatásokon különböző európai országokban az elkövetkezendő hónapokban.

A kiutazó pedagógusok: Tóth Györgyné, Egressy Krisztina, Balczer Zsuzsanna, Bende Ágnes, Paszicsnyek János, Molnár-Fritsch László.

Az utazások során szerzett új tanítási-tanulási stratégiák, módszerek megismerése segíti majd pályázatunk sikeres megvalósítását.Pályázatunk rövid összefoglalója:


Iskolánk a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája. 2007-ben vezettük be a Montessori-féle módszert. Tantestületünk olyan alternatív megoldást keresett, amely megfelel a mai kor kihívásainak, ugyanakkor korszerű, és alkalmas a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére. Napjainkban az 1-4. évfolyamon ilyen módon folyik az oktatás, és az 5-8. évfolyamon általános tanrend szerint.

Innovatív tantestületünket a folyamatos tanulás és megújulás jellemzi.

A Montessori-pedagógia elvei a mai kor gyermekei számára is vonzóak, motiválóak. Diákjaink részesei a tanítás-tanulás folyamatának. Fejlesztési tervünk fő célkitűzése, hogy a felső tagozaton olyan oktatási módszert dolgozzon ki iskolánk, amely szervesen illeszkedik a Montessori szellemiségéhez.

Az alsó tagozat magas szakmai színvonalát továbbra is megőrizve, célunk, hogy betekintést nyerjünk modern módszertannal működő iskolák életébe a jövőben. Ez kaput nyit pedagógusaink és iskolánk számára, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen más hasonló szellemiségű iskolákkal. Iskolánkat így nem csak hazai környezetben ismerhetik meg, hanem úgy gondoljuk, hogy nemzetközi szinten más intézmények is profitálhatnak tanítási gyakorlatokból, tapasztalatainkból.

Kurzusok:
1 fő, 2019.07.01--07.12. Better English for Teachers, Egyesült Királyság
1 fő 2019.07.15-07.26. Fluency and English Language Development for Educational Staff Málta
1 fő 2019.07.01-07.12. Modern Methodologies for the Language Classroom, Írország
1 fő 2019.09.29- 10.06 Effective Teaching with Digital Technology, Egyesült Királyság
1 fő 2019.09.02-09.06. 21st Century Skills Egyesült Királyság

Job shadowing:
1 fő 2019.09.30-10.04. Job shadowing OlaszországA projekt várható eredménye:


Az új oktatási módszertan kidolgozásához szükséges tanári kompetenciák megszerzése.

A változatosan és sokszínűen történő eredmények terjesztése során a megismert generációs specialitásokra jól rezonáló eszközök és módszerek a gyerekek tanulási attitűdjét pozitív irányba befolyásolják.
IKT módszereket alkalmazó tanórák részaránya növekszik.

A motivált pedagógusok eredményeiket egyre több célcsoportnak átadva, magukat egyre jobban érző gyerekek, inspiráló tantestületi környezet, az oktatási és nevelői folyamatba jobban bevont szülők egymásra gyakorolt pozitív visszacsatolása várható.

Az eddig is összetartó közösségünk továbbra is képes lesz erősödni, fejlődni, megújulni ügyelve arra, hogy mindez a minőségbiztosítás javát is szolgálja.

Továbbá közelebb kerülünk ahhoz a hosszú távú stratégiai célunkhoz, hogy a pedagógia programunkat módosítva, megvalósítsuk minden tantárgy esetében az újszerű, tanulói és tanári igényeket figyelembe vevő innovációnkat.

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája: 1119 Budapest, Keveháza utca 2. | OM: 035328
Telefon, fax: (+36 1) 204-08-54 | E-mail: kevehaza@freemail.hu