Étkezés

Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés

Az étkezés befizetését a 2017/2018-as tanévben is Szürösné Gál Judit intézi a Bartók Béla út 141. szám alatti épületben.
Telefon: 06-1/203-89-33/ 114 mellék,
Étkezés lemondása: 8:30-ig

Az étkezés díja jelenleg 676 Ft/nap, (ebből a reggeli: 105 Ft, az ebéd: 474 Ft, az uzsonna: 97 Ft), melyet átutalással vagy csekkel lehet fizetni.

Étlap

A linkre kattintva megtekinthető a heti étlap.

Tovább...

Tájékoztatás a kedvezményekről

Tisztelt Szülők!

Az iskolai gyermekétkeztetés 2017. szeptember 1-jétől érvényes térítési díjai a következőképp alakulnak:
Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
a.) több mint 57 000 Ft, akkor a térítési díj: 676 Ft
(ebből a reggeli: 105 Ft, az ebéd: 474 Ft, az uzsonna: 97 Ft)

b.) nem haladja meg az 57 000 Ft-ot, az a.) pont szerinti összeg 50 %-a
c.) nem haladja meg a 28 500 Ft-ot, az a.) pont szerinti összeg 25 %-a

A térítési díjat az igazgatók állapítják meg.

A térítési díj kedvezmény (50 %, 25 %) megállapításához kérelemnyomtatványt kell kitölteni, amelyet a Bethlen székhely titkárságán kell leadni a megfelelő igazolásokkal.(Bartók B- út 141.)
A térítési díj összegét a szülő vagy törvényes képviselő által benyújtott igazolás alapján a benyújtás időpontját megelőző egyhavi jövedelem figyelembevételével kell megállapítani.
A jövedelem alapú étkezési díj számításához a nyomtatványt csatoltuk, melyen a szükséges igazolások fel vannak sorolva.

Az 1-8. nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló gyermek után, ha olyan családban él amelyben három vagy több gyermeket nevelnek az intézmény étkezési díjának 50%-át kell megfizetni. Ennek igazolására elégséges a szülő nyilatkozata.

SNI gyermekek étkezési kedvezményének igénybevételét módosították.
A továbbiakban az SNI-s gyermek, tanuló után az étkezési kedvezmény igénybevételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye mellett a Magyar Államkincstár által kiadott, emelt összegű családi pótlékról szóló határozatot is be kell mutatni az Intézményben.

Kérelem...

PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.

Intézményünkben a reform ékeztetést a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. látja el.

Bővebben...

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája 1119 Budapest, Keveháza utca 2. | OM: 035328
Telefon, fax: (+36 1) 204-08-54 | E-mail: kevehaza@freemail.hu